Oliver Korbaš: ako mám finančné produkty nastavené ja

Podnikanie v oblasti financií a práca s klientmi sú pre mňa založené hlavne na dôvere, rešpekte a odbornosti podloženej dátami a faktami, preto asi nie je prekvapením, že ak chcem dosiahnuť čo najlepšie výsledky pri manažmente svojich osobných financií postupujem podľa toho istého kľúča, ktorý využívam aj pri práci s klientami. Pre všetkých, ktorí chcú mať finančné produkty nastavené správne platia v zásade rovnaké pravidlá, ktoré môžeme rozdeliť do bodov a tie do dvoch kategórií:

  • Ochrana majetku – životné poistenie, neživotné poistenie, tvorba/uloženie rezervy
  • Budovanie majetku – financovanie bývania, investovanie na dôchodok, tvorba kapitálu

Životné poistenie

Prvým a základným bodom pri ochrane majetku je životné poistenie, ktoré je častokrát mylne vnímané spôsobom „ak zomriem, moja rodina dostane peniaze.“ Tento finančný produkt ale slúži hlavne ako ochrana schopnosti generovať peniaze v prípade zdravotného problému alebo úrazu, na základe ktorého sa osoba stane invalidom. Hlavne pri podnikateľoch je častokrát problematické splniť podmienky sociálnej poisťovne na priznanie invalidného dôchodku a v mnohých prípadoch sa aj po jeho priznaní stáva osoba odkázaná na 200-400€ mesačne od štátu. Využívanie služieb komerčných poisťovní preto považujem za kľúčové pri zodpovednom prístupe k vlastným financiám bez ohľadu na to, či má poistenec záväzky. Moje poistná suma v prípade invalidity je 300 000€, v prípade vážnej choroby 85 000€, v prípade trvalých následkov úrazu 500 000€ a v prípade smrti 150 000€. Využívam kombináciu dvoch poistovní UNIQA poisťovňa produkt ActiveLife a NN Životná poisťovňa produkt NN Partner. Ide o produkty tzv. rizikového životného poistenia bez investičnej zložky.

Poistenie nehnuteľnosti a poistenie majetku

Tak ako život je treba ochrániť aj majetok. Ak mi napríklad vyhorí nehnuteľnosť, ktorú nemám poistenú, len ťažko budem ďalej zhodnocovať svoje financie, alebo splácať úvery. Bez poistenia nehnuteľnosti nemôže byť financovaná hypotéka, preto je pre mňa využitie tohto finančného produktu povinnosťou. Pri poistení nehnuteľnosti je ale dôležité poistiť skutočnú hodnotu nehnuteľnosti a taktiež nezabúdať na poistenie hnuteľného majetku. Do môjho portfólia patrí aj havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie na auto aj motorku. V prípade auta ide o produkt Allianz MOJE AUTO a motorky PZP od KOMUNÁLNA poisťovňa.

Tvorba rezervy

V súvislosti s neočakávanými životnými udalosťami spomenutými v predošlom bode je pre mňa dôležitá aj tvorba/uloženie finančnej rezervy. Je všeobecne známe, že rezerva by mala predstavovať aspoň šesťnásobok mesačného príjmu. Rezervu tvorím najmä investovaním do vyváženého realitného fondu spravovaného spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. a peniaze sa snažím zhodnocovať aspoň do výšky inflácie a nenechávať ich ležať na bežnom alebo sporiacom účte v banke kde zhodnotenie ani z ďaleka nedosahuje infláciu. Pokiaľ je odporúčaná základná 3-6 mesačná rezerva vytvorená, je možné tento vyvážený fond využívať na tvorbu kapitálu, ktorý sa napríklad mimoriadne zainvestuje pri prepade na akciovom trhu, (ako tomu bolo napríklad pri nástupe prvej vlny korony.)

Úver na bývanie

Vzhľadom na stále rastúce ceny nehnuteľností a rekordne nízke úrokové sadzby, ktoré banky ponúkajú pri poskytnutí hypotéky je ten najlepší čas na riešenie vlastného bývania. Peniaze si dnes vieme požičať „takmer zadarmo,“ preto je v mojom finančnom portfóliu zaradený aj tento produkt. Za finančne gramotné považujem čerpať čo najvyššiu sumu s čo najnižším úrokom. Faktom je, že aj pri narastajúcich cenách nehnuteľností, patrí slovenský trh s nehnuteľnosťami medzi tie veľmi výhodné. Napríklad daňový test v Českej republike pri vlastníctve nehnuteľnosti je 10 rokov. Na Slovensku stačí vlastniť nehnuteľnosť 5 rokov a nemusíte hradiť odvod cca 34% zo zisku. V Rakúsku sa pri zmene vlastníka nehnuteľnosti platia 2-4 percentá z ceny nehnuteľnosti tj. tisíce eur, čo je výrazne viac ako poplatok 66€ za zmenu vlastníka na katastri nehnuteľností na Slovensku.

Dôchodkové investovanie

Podobne ako pri životnom poistení platí, že kto sa spolieha na štát dostane veľmi málo. Situácia s výškou dôchodku nie je ideálna a pri starnutí obyvateľstva je isté, že sa v budúcnosti bude len zhoršovať. Dôchodkové investovanie teda považujem za nutnosť. Osobne využívam druhý pilier a to isté odporúčam aj našim klientom, ideálne je investovať do spoločností, ktoré investujú do amerického indexového fondu (Uniqa, NN, VUB Generali). Peniaze na dôchodok je dobré odkladať a zhodnocovať aj individuálne. Na tento účel využívam ETF fondy cez EIC o.c.p. (obchodník s cennými papiermi EUROPEAN INVESTMENT CENTRE). Konkrétne ide o investovanie do indexov S&P 500, NASDAQ 100, MSCI Europe SRI, MSCI Emerging Markets Investable Market a MSCI WORLD Small Cap. Vo všeobecnosti platí, že ak chcem začať investovať na slušný dôchodok medzi 20 a 30 rokom života by som si mal odložiť 5-10% z príjmu, medzi 30 až 40 rokom života 7-12% z príjmu, medzi 40 a 50 rokom života 10-15% z príjmu, po 50 roku života 20% z príjmu. Podľa tohto odporúčania investujem 10% z príjmu aj ja.

Na záver je nutné dodať, že finančné portfólio je potrebné riešiť komplexne a jeden bod bez druhého častokrát stráca na význame, dôležité je tiež vedieť, že jednotlivé kroky by mali mať svoju postupnosť. Nie je vhodné a klientom neodporúčam napríklad riešiť hypotéku bez následného životného poistenia, no taktiež neodporúčam žiadať o hypotéku bez dostatočnej finančnej rezervy, klient by sa tak v prípade neočakávanej životnej zmeny, ako napríklad strata zamestnania mohol dostať do nepríjemnej finančnej situácie. Pri správnom manažmente osobných financií najprv chránime svoju schopnosť generovať príjem (životné poistenie), chránime svoj majetok (poistenie nehnuteľnosti), chránime sa pred neočakávanými výdavkami alebo stratou zamestnania/podnikania (tvorba rezervy) a následne majetok budujeme kúpou nehnuteľnosti (hypotéka), investovaním na dôchodok (dôchodkové piliere, súkromné dôchodkové investovanie) a prípadne investujeme na iné životné ciele (investovanie pre deti, investovanie na predčasné vyplatenie hypotéky atď.).

autor: Oliver Korbaš