Druhý a tretí pilier

Nespoliehate sa na štátny dôchodok? Výborne. Štátny benefit 2. pilier a benefit od zamestnávateľa 3. pilier využite na maximum, ale ani v takomto prípade sa nespoliehajte, že vás zabezpečia na dôchodok. Na dôchodku si udržíte životnú úroveň, ak ste na to mysleli včas. Stačí odkladať málo, ale dostatočne dlho. Ideálne je investovať aj mimo 2. a 3. piliera a to od prvej výplaty. Ak ste starší, nevadí, lepšie neskoro ako nikdy. K indiviuálnemu investovaniu viac v časti Sporenie a investovanie.

Prečo neostávať iba v 1. pilieri?

Obyvateľstvo Slovenska starne. A to takmer najrýchlejšie v EU. Viac ľudí bude poberať dôchodky, ale málo mladých ľudí bude prispievať. A čo viac, priemerná doba dožitia sa predlžuje, na dôchodku budeme tráviť viac rokov. Pri tejto štatistike bude musieť štátom poskytovaný dôchodok výrazne klesnúť. Sociálna poisťovňa už dnes vyplácia výrazne viac ako na odvodoch zinkasuje. Tento schodok sa neustále zvyšuje. Ak nemáte spustený druhý pilier, odvody ktoré platíte putujú automaticky do 1. piliera t.j. vyplácajú sa aktuálne žijúcim dôchodcom. Na sociálnu poisťovňu (1.pilier = štátny dôchodok) sa rozhodne nespoliehajte.

3/4 Slovákov majú 2. pilier (DSS) nastavený nesprávne

Ak máte 2.pilier, je to váš súkromný dôchodkový účet, na ktorý prispievate každý mesiac 5% hrubej mzdy, ktoré by inak putovali do sociálnej poistovne. Neplatíte nič navyše. Väčšina Slovákov investuje v nevýkonných dlhopisových fondoch. Vo všeobecnosti platí, že správne nastavený druhý pilier investuje do amerického indexového fondu. Túto možnosť ponúkajú DSS Axa, VÚB Generali alebo NN. Ak máte inú spoločnosť alebo iný ako indexový fond obráťte na nás. Nastavenie fondov a výber spoločnosti ktorá spravuje 2. pilier je indiviuálne.

Kedy má 3. pilier (DDS) zmysel?

3 pilier je váš súkromný dôchodkový účet, na rozdiel od 2. piliera si sporíte z vlastných zdrojov. Tretí pilier využívajte iba ak vám naň prispieva zamestnávateľ. Výšku vášho príspevku si nastavte na minimum, zamestnávateľa nechajte prispievať maximum. Výhodné nastavenie je zvoliť indexový fond, ktorý ponúka Uniqa alebo NN. Spoločnosti Tatrabanka alebo Stabilita, kvôli slabej výkonnosti neodporúčame. Spôsob ako v 3. pilieri využiť benefit daňovej úľavy, vám radi vysvetlíme individuálne.

Máte správne nastavený 2. a 3. pilier? Chcete si odkladať na dôchodok?