Privátne bankovníctvo

Zmyslom privátnej správy je udržanie a zvyšovanie hodnoty vybudovaného majetku. Privátny bankár sa stará o vaše investície osobitne, teda nie ako o súčasť spravovania investícií s ďalšími klientami. Investícia do produktov s dopredu vyhláseným výnosom dáva možnosť zhodnotenia aj počas poklesu kapitálových trhov. Privátny bankár má motiváciu investovať vaše prostriedky efektívne, pretože je platený predovšetkým zo zisku.

Služby privátneho bankára už pri jednorazovej investiícii 30 000 €

Banky zvyčajne poskytnú služby privátneho bankára až pri vyšších vkladoch, obvykle okolo 100.000 €. Sme radi, že vám môžeme poskytnúť túto službu už od vkladu 30.000 € a ponúknuť vám možnosť vyššieho zhodnotenia, než je to pri takýchto investíciách obvyklé.

Základný úrok 5,5% až 6,5% p.a.

Cieľom je efektívne a dlhodobé zhodnocovanie majetku. Uvedené zhodnotenie sa dosahuje pri dodržaní konzervatívneho až vyváženého prístupu k investovaniu. Zhodnotenie, ktoré ochráni pred infláciou a prinesie nadpriemerný zisk, je možné dosiahnuť len nadštandardnou starostlivosťou o vklad. Príklad aktív na majetkovom účte v objeme 34.000€ na obrázku.

Likvidita 10 až 30 dní

Mnohé finančné produkty s nadinflačným zhodnotením sú limitované dlhou likviditou, tzn. časom, kým vám bude vaša investícia vyplatená. Pri väčšine nami sprostredkovaných investícií budú peniaze zaslané na účet už do 10 dní od podania žiadosti. Maximálne do 30 dní.

Máte peniaze na bežnom alebo sporiacom účte a nezarábate?