Životné poistenie

Mať poistku a byť poistený sú dve rôzne veci. Životné poistenie je nesmierne dôležitou a základnou súčasťou správne nastaveného portfólia produktov. Správne nastavenie nám pomôže pri nečakanom poklese príjmu, udrží životný štandard nás a našej rodiny. Riziko vážnej choroby, úmrtia alebo invalidity je výrazne vyššie ako si väčšina ľudí myslí. Ak nemáme pripravenú rezervu aspoň vo výške 3 až 6 mesačných príjmov, je doslova nevyhnutné byť poistený. Zaručíme, že pre vás vyberieme to najvýhodnejšie.

Štatistiky, po ktorých sa na poistky budete pozerať inak

Priemerné náklady na liečbu rakoviny mimo nákladov, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa sa hýbu od 10.000 do 12.000€, pričom priemerná poistná suma na tomto pripoistení sa pohybuje v rozmedzí 5.000 – 7.000€. Až 85% zmlúv životného poistenia obsahuje poistenie trvalých následkov úrazu, ale len 14% všeobecnej invalidity. Avšak pri 95 % z novopriznaných invalidných dôchodkov nie je dôvodom invalidity úraz, ale ochorenia.

Poisťovniam pomáhame vylepšovať produkty

Pre poisťovne sme významným partnerom. Sme oslovovaní, aby sme pripomienkovali a zlepšovali životné poistenie a zefektívňovali metodiku poistenia.

Poistenie treba pravidelne prehodnocovať

Tak, ako sa vaša životná situácia mení, tak je potrebné prispôsobovať aj poistenie. Ak sa vám narodí dieťa, vezmete si hypotéku alebo nastanú iné zmeny, je potrebné životné poistenie prehodnotiť. Ak napríklad splatíte hypotéku, alebo finančná rezerva tvorí niekoľkonásobok vášho príjmu, aj rizikové poistenie je vhodné upraviť a radšej usporené peniaze investovať.

(Poisťovňa vyplatila nášmu klientovi bezmála 10 tisíc eur
"Práve mi prišlo vyrozumenie, priznali mi poistné plnenie vo výške 9 900€. Poteší, aj keď človek by bol radšej zdravý.")

Vážia si Slováci viac ochranu majetku ako ochranu seba a rodiny?

Slovensko je v rámci Európskej únie unikátom. Priemerná ročná platba havarijného poistenia auta je 632€, pričom priemerná ročná platba životného poistenia je 589€.

Máte životné poistenie v dobrých rukách? Zistite to.