Kontakt

Ak máte otázky z oblasti financií, neváhajte nás kontaktovať.
Dohodnite si s nami 15-minútový hovor.

Oliver Korbaš

finančný sprostredkovateľ, poradca,
director obchodného tímu
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava

Simona Hanová

asistentka, podpora zákazníkov
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava

Ján Achberger

finančný sprostredkovateľ, poradca, team leader skupiny v Bratislave
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava

Adam Poráč

finančný sprostredkovateľ, poradca, team leader skupiny v Poprade
INTES Poprad, Námestie sv. Egídia 41/95, 058 01 Poprad

Dominik Košťál

finančný sprostredkovateľ, poradca, team leader skupiny v Nových Zámkoch
Jiráskova 23, 940 02 Nové Zámky

Oliver Korbaš

finančný sprostredkovateľ, poradca, riaditeľ obchodného tímu
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava

Ján Achberger

finančný sprostredkovateľ, poradca,
Team leader skupiny v Bratislave
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava

Adam Poráč

finančný sprostredkovateľ, poradca,
Team leader skupiny v Poprade
INTES Poprad, Námestie sv. Egídia 41/95, 058 01 Poprad

Dominik Košťál

finančný sprostredkovateľ, poradca,
Team leader skupiny v Nových Zámkoch
Jiráskova 23, 940 02 Nové Zámky

Simona Hanová

asistentka
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava