Kontakt

Ak máte otázky z oblasti financií, neváhajte nás kontaktovať.
Dohodnite si s nami 15-minútový hovor.

Oliver Korbaš

finančný sprostredkovateľ, poradca, riaditeľ obchodného tímu
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava

Monika Kurucová

asistentka
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava

Adam Poráč

finančný sprostredkovateľ, poradca,
Team leader skupiny v Poprade
INTES Poprad, Námestie sv. Egídia 41/95, 058 01 Poprad

Juraj Živický

finančný sprostredkovateľ, poradca v Poprade
INTES Poprad, Námestie sv. Egídia 41/95, 05801 Poprad

Ján Achberger

finančný sprostredkovateľ, poradca,
Team leader skupiny v Bratislave
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava

Dominik Košťál

finančný sprostredkovateľ, poradca,
Team leader skupiny v Nových Zámkoch
Jiráskova 23, 940 02 Nové Zámky

Juraj Škvarenina

finančný sprostredkovateľ, poradca v Bánovciach nad Bebravou
Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou