Kontakt

Ak máte otázky z oblasti financií, neváhajte nás kontaktovať.
Dohodnite si s nami 15-minútový hovor.

Oliver Korbaš

finančný sprostredkovateľ, poradca, riaditeľ obchodného tímu
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava

Ján Achberger

finančný sprostredkovateľ, poradca,
Team leader skupiny v Bratislave
Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava

Adam Poráč

finančný sprostredkovateľ, poradca,
Team leader skupiny v Poprade
INTES Poprad, Námestie sv. Egídia 41/95, 058 01 Poprad

Dominik Košťál

finančný sprostredkovateľ, poradca,
Team leader skupiny v Nových Zámkoch
Jiráskova 23, 940 02 Nové Zámky

Juraj Škvarenina

finančný sprostredkovateľ, poradca v Bánovciach nad Bebravou
Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Juraj Živický

finančný sprostredkovateľ, poradca v Poprade
INTES Poprad, Námestie sv. Egídia 41/95, 05801 Poprad