Ako a kde zhodnocovať peniaze čo najefektívnejšie

Zhodnocovať svoje peniaze minimálne do výšky inflácie je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Väčšina Slovákov však stále drží peniaze (až 70% svojho majetku) na bežných účtoch v bankách, kde tieto peniaze strácajú na hodnote. O tom, že Slováci sú konzervatívni a svoje peniaze zverujú radšej bankám, ako kapitálovým trhom svedčí aj fakt, že časť svojho majetku má v investíciách iba tretina z nich. Spomedzi krajín Európy je Estónsko jediným štátom, kde podiel majetku v investíciách predstavuje viac ako 56 % z celkových finančných aktív domácnosti. Investovanie do akcií a investičných fondov bolo o niečo nižšie v Írsku a Holandsku, no aj tu sa majetok domácností v akciách hýbe na úrovni 12,7% až 14%. U Slovákov akcie predstavujú menej ako 1% z celkového majetku.

Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat, v celom regióne strednej a východnej Európy tvoria akcie približne päť percent z celkového finančného majetku ľudí. Na západe je to v priemere až štvrtina celkových finančných aktív domácností. V princípe platí- čím západnejšia krajina, tým vyšší podiel majetku v akciách.

Ako teda začať investovať bez toho, aby sme sa o svoje peniaze museli obávať? Investovaniu treba dať v prvom rade systém. Univerzálne klientom odporúčame využívať tzv. „kýblikovú“ metódu:

Na bežnom účte by sme nemali držať vyšší obnos peňazí než je 1 výplata, keďže peniaze sa na bežnom účte nezhodnocujú. Rezervu vo výške 3-6 mesačných príjmov by sme mali držať vo fondoch, ktoré sa zhodnocujú minimálne do výšky inflácie. Dlhodobé šetrenie je ideálne realizovať cez akcie (indexové etf fondy), ktoré vykazujú dlhodobú výkonnosť minimálne 6% a viac. Z dlhodobého hľadiska vie klient aj s nízkymi vkladmi zhodnotiť svoje peniaze a vytvoriť si tak rezervu v desiatkach až stovkách tisíc eur. Touto metódou vytvárame najmä kapitál na dôchodok. Ideálne je samozrejme začať s odkladaním čím skôr. Na grafe je znázornený rozdiel v zhodnotení mesačnej investície 100€ v prípade ak klient začne odkladať v dostatočnom predstihu pred odchodom do dôchodku:

Pri kýblikovej metóde pracujeme hlavne so strednodobou rezervou (stredným kýblikom). Vďaka týmto nasporeným peniazom sme krytí v prípade straty zamestnania, ťažkostiach v podnikaní, pri neočakávaných výdavkoch, no taktiež vieme tieto peniaze využiť na nákup akcií pri poklese na trhu a investovať tak v „najväčšom kýbliku“ inými slovami- zhodnotiť dlhodobú rezervu efektívnejšie.

Podľa čoho ale vyberať tie správne investičné príležitosti? Veľkej obľube sa v poslednej dobe tešia vysoko výkonné ETF fondy. Vyznačujú sa najmä nízkymi priebežnými poplatkami a na Slovensku zatiaľ platí, že investor nemusí platiť daň z výnosu v prípade, ak v týchto fondoch drží peniaze minimálne 1 rok. V susednej Českej republike sú to pre porovnanie 3 roky.

Viac o ETF fondoch sa dozviete v našom webinári: https://www.youtube.com/watch?v=lLn_qkT7K9w&t=1410s

Do ETF fondov  môžete investovať cez štandardné banky, no vo väčšine prípadov tieto investície banky sprostredkujú len privátnym klientom, kde sa minimálny vklad pohybuje vo výške niekoľko stotisíc eur a investičné príležitosti pre klientov s nižšími vkladmi sú okresané iba na fondy, ktoré spravuje daná správcovská spoločnosť. Napríklad v prípade investovania cez Tatra Banku má klient možnosť investovať do fondov, ktoré spravuje Tatra Asset Management. Počet fondov, ktoré táto inštitúcia spravuje, objem peňazí pod správou a tak aj kvalita investičných príležitostí sú limitované.

Pre bežného človeka je jednoduchšie využívať na investovanie inštitúcie OCP (Obchodníci s cennými papiermi). Jednou z týchto spoločností je aj EIC (European Investment Center), na investovanie cez túto spoločnosť potrebujete finančného sprostredkovateľa. Ponúka vám oveľa širšie spektrum investičných možností ako štandardná banka vzhľadom na to, že poskytuje investičné služby viacerých svetových správcovských spoločností.

Pre porovnanie spoločnosť EIC má vo svojom portfóliu viac ako 1500 podielových/ETF fondov a ponúka investovanie aj do fondov najväčšej správcovskej spoločnosti na svete Blackrock Investment Management, ktorá spravuje aktíva v objeme neuveriteľných 1000 miliárd USD. Na porovnanie, najväčší správca podielových fondov na Slovensku, Tatra Asset Managment a.s., spravuje približne 3,5 miliardy EUR, čo je 3 000x (!) menej. (Dáta za januára 2022.)

Investovanie cez EIC ponúka investorovi množstvo investičných príležitostí, no stále platí, že pri dlhodobých investíciách je najdôležitejšie byť trpezlivý, nezľaknúť sa zmien (poklesov) na trhu a dať na rady svojho finančného sprostredkovateľa. Ten pre klienta vypracováva investičný plán na mieru nie len na základe mnohých skúseností, ale aj výskumu, ktorý zohľadňuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú tvorbu dobrého finančného portfólia – historická výkonnosť tried aktív, volatilita, korelácia, likvidita. Ide o vytvorenie portfólia, ktoré má čo najvyšší výnos, pri čo najnižšom riziku.

Ak ste sa rozhodli, že chcete začať svoje peniaze zhodnocovať alebo zmeniť svoju aktuálnu investičnú stratégiu, neváhajte nás kontaktovať https://oliverkorbas.sk/kontakt/