Čo robiť ak mi na pobočke chcú predať k hypotéke iné produkty?

Každý, kto už niekedy riešil úver na bývanie v banke (hypotéku) sa už určite stretol s tým, že mu bol ponúknutý aj ďalší produkt. Banky sa samozrejme snažia sprostredkovať klientom čo najviac produktov pri jednej príležitosti a preto sa stáva, že klient, ktorý v banke pôvodne riešil iba hypotéku odchádza aj so životným poistením, investíciami, druhým alebo tretím pilierom, kreditnou kartou, sporením, spotrebným úverom alebo iným produktom.


Stratégia bánk je častokrát nastavená tak, že klientovi ponúknu výhodnejšie podmienky (napríklad zľavu z úrokovej sadzby, vyššie percento financovania) ak si k hypotéke vezme aj ďalšie produkty. V lepšom prípade ide o kreditnú kartu, cestovné poistenie, prípadne si priamo cez banku poistí svoju nehnuteľnosť. V horšom prípade ide o poistenie úveru, založí si sporenie, alebo začne investovať cez partnerskú investičnú spoločnosť kde sú následky nesprávnych rozhodnutí závažnejšie.


Zvýhodnené podmienky sú pre klienta samozrejme veľkým lákadlom, no ponúknuté produkty zo strany banky už tak výhodné obvykle nie sú.


Poistenie nehnuteľnosti k úveru na bývanie je povinné. Banka úver na nepoistenú nehnuteľnosť nenačerpá. Nevýhoda pre klienta spočíva v tom, že napríklad v prípade poistenia nehnuteľnosti (v praxi najčastejší prípad doplnkovej služby k úveru vybavený cez banku) banka spolupracuje iba s jednou poisťovňou, preto je klient limitovaný iba na produkty tejto spoločnosti. Zároveň sa stretávame s neodborným nastavením poistenia napríklad iba na poistenie nehnuteľnosti (obsahuje poistenie len konštrukcie), banky pravidelne vynechávajú poistenie domácnosti (hnuteľné veci v nehnuteľnosti) a poistenie zodpovednosti. Ak vám v tomto prípade napríklad vytopí zariadenie bytu/domu alebo vytopíte suseda, všetko hradíte z vlastného vrecka.


V prípade ak sa klient rozhodne začať v danej banke napríklad investovať, opäť je limitovaný len na investičné fondy správcovskej spoločnosti danej banky. Napríklad Tatra banka ponúka klientom iba fondy pod správou najväčšej slovenskej správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, ktorá spravuje približne 3,5 miliardy EUR. Ak by však klient investoval napríklad v spolupráci s finančným poradcom (sprostredkovateľom), dostal by sa k úplne iným investičným príležitostiam. Napríklad spoločnosť European Investment Centre (EIC), má vo svojom portfóliu viac ako 1500 podielových fondov (vrátane indexových ETF) a ponúka investovanie aj do fondov najväčšej správcovskej spoločnosti na svete Blackrock Investment Management, ktorá spravuje aktíva v objeme neuveriteľných 1000 miliárd USD, čo je až 3000x (!) viac ako Tatrabanka. Viac o investovaní sa dočítate tu:
https://oliverkorbas.sk/ako-a-kde-zhodnocovat-peniaze-co-najefektivnejsie/


V praxi sa tiež stretávame s prípadmi, kedy klient príde do banky s požiadavkou na prenesenie hypotéky do inej banky z dôvodu, že mu bola ponúknutá lepšia úroková sadzba. Pôvodná banka je častokrát ochotná upraviť klientovi úrokovú sadzbu na úroveň, ktorú mu ponúkla konkurencia no obvykle len v prípade, ak si založí aj iný produkt. Banky v takýchto prípadoch zneužívajú nevedomosť klienta o tom, že banka nesmie podmieňovať uzavretie zmluvy o úvere na bývanie (hypotéka) zakúpením iných produktov a tým produkty na seba viazať. Motivovať klienta znížením úrokovej sadzby na úvere na bývanie na kúpu iného je teda nezákonné.


Ak vám banka podmieňuje zníženie úrokovej sadzby kúpou iných produktov (najčastejšie ide o poistenie úveru prostredníctvom životného poistenia, sporenie alebo investície, kreditnú kartu, založenie tretieho piliera, spotrebný úver) či už pri vybavení novej hypotéky, alebo pri refinancovaní tej starej odporúčame odvolať sa na zákon. (Citáciu uvádzame nižšie).


Jednou z možností je tiež pristúpiť na ponuku banky aj s doplnkovými produktami, no tieto produkty čím skôr vypovedať (najneskôr po znížení úrokovej sadzby), pretože platí, že žiadny z doplnkových produktov nie je viazaný na úverovú zmluvu.


V každom prípade je tou najlepšou možnosťou riešiť všetky otázky týkajúce sa vašich financií priamo s finančným poradcom (sprostredkovateľom), ktorý pozná ponuky jednotlivých bánk, poisťovní a iných inštitúcií, má zmapovaný finančný trh a navrhne pre vás čo najvýhodnejšie produkty, ktoré nemusia byť za každú cenu z jednej banky. Prípadne navrhne postup, ako s bankou vyjednať čo najlepšie podmienky.
O spájaní/viazaní produktov hovorí ust. §4 zákona č. 90/2016 Z. z.:

§ 4
Spájanie produktov
(1) Veriteľ môže spájať produkty; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitných predpisov.19) Viazanie produktov sa veriteľovi zakazuje.

(2) Veriteľ môže požadovať od spotrebiteľa k zmluve o úvere na bývanie uzavretie náležitého poistenia. Veriteľ musí umožniť výber a akceptovať náležité poistenie aj od iného subjektu ako od subjektu navrhovaného alebo uprednostňovaného veriteľom, ak toto poistenie zaručuje rovnocennú úroveň poistenia, ktoré navrhol veriteľ; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitných predpisov.19)

Vysvetlenie:

Spájanie produktov

Zákonodarca umožňuje veriteľovi ponúkať súbor produktov alebo služieb, ktoré možno kúpiť spolu so zmluvou o úvere na bývanie. Veriteľ však nesmie podmieňovať uzavretie zmluvy o úvere na bývanie zakúpením jedného z týchto produktov a tým produkty na seba viazať. Zákaz viazania produktov (bundling) je jedným z imanentných znakov ochrany spotrebiteľa, najmä spájanie poistenia úveru so zmluvou o úvere. Veriteľ môže požadovať od spotrebiteľa, aby mal uzatvorené poistenie na zabezpečenie úveru na bývanie, zároveň sa však spotrebiteľovi dáva možnosť samostatne si zvoliť poskytovateľa poistenia. Podmienkou je, aby poistenie vybrané spotrebiteľom poskytovalo rovnocennú úroveň poistenia ako poistenie, ktoré navrhol veriteľ.