Dôchodok v tejto krajine nie je pre starých

Až 70 % Slovákov má druhý dôchodkový pilier zriadený chybne. To je dôvod prečo nebudú môcť využívať benefity v plnej miere ktoré ponúka.

Štátni zamestnanci a vláda dokonca toto sporenie dlhodobo zneprehľadňujú aby tak dosiahli svoje vlastné krátkodobé zámery v politike.

Faktom je, že pre ľudí, ktorí hľadia aj na dlhšie obdobie do budúcna, je benefit vo forme druhého piliera dôležitým  prostriedkom na získanie aspoň základného životného štandardu v penzii. Rozhodujúcim faktorom je len začať to riešiť s dostatočným predstihom. V bohatých krajinách na svete je odkladanie finančných prostriedkov z každej výplaty už od veku 18 rokov zabehnutým štandardom. Doba sporenia je v tomto prípade výrazne dôležitejší parameter ako čiastka, ktorú si dávaš bokom. Ak to zanedbáš a zobudíš sa až po tridsaťpäťke, strácaš automaticky viac ako polovicu možných výnosov. Pritom stačí málo – začať riešiť svoju budúcnosť teraz.

Prečo je to také dôležité?

Slovensko je jednou z krajín Európskej únie kde obyvateľstvo starne najrýchlejšie. V nadchádzajúci dvadsiatich rokoch sa počet starých ľudí zdvojnásobí. Totiž už dnes, hoci do systému prispieva historicky najväčší počet pracujúcich, štátne inštitúcie nevedia s financiami hospodáriť a naplniť tak potrebu dôchodkového systému.

starnutie_grafObrázok: Graf starnutia obyvateľov Slovenska

Ak nezabezpečíš svoju budúcnosť a budúcnosť vlastnej rodiny, je pravdepodobné, že sa v dôchodkovom veku dostaneš na hranicu chudoby. Štát sa jednoducho nedokáže postarať a pokryť potreby rýchlo narastaúcej vlny dôchodcov.

Riešenie je jednoduché

Čím skôr preber zodpovednosť za seba aj svoju rodinu. Práve si skončil školu a máš iné veci na práci? Žiaden problém. Úplne stačí porozumieť, ako systém funguje a spraviť prvý krok ku kvalitnému životnému štandardu v budúcnosti. V ďalšom článku si ukážeme ako svoj druhý pilier správne nastaviť.

Oliver Korbaš

Finančný sprostredkovateľ, poradca
Verím, že práca založená na hodnote charakteru je základom pre úspešné podnikanie. Chcem, aby toto bolo na slovenskom trhu štandardom a preto idem v oblastí financií príkladom. Verím, že cestou priamych informácií pre klienta dokážeme vrátiť dôveru a rešpekt profesií finančného sprostredkovateľa. Dobré meno ako výsledok referencií od klientov je to, na čom staviame.