Dôchodok v tejto krajine nie je pre starých

Až 70 % Slovákov má druhý dôchodkový pilier zriadený chybne. To je dôvod prečo nebudú môcť využívať benefity v plnej miere ktoré ponúka.

Štátni zamestnanci a vláda dokonca toto sporenie dlhodobo zneprehľadňujú aby tak dosiahli svoje vlastné krátkodobé zámery v politike.

Faktom je, že pre ľudí, ktorí hľadia aj na dlhšie obdobie do budúcna, je benefit vo forme druhého piliera dôležitým  prostriedkom na získanie aspoň základného životného štandardu v penzii. Rozhodujúcim faktorom je len začať to riešiť s dostatočným predstihom. V bohatých krajinách na svete je odkladanie finančných prostriedkov z každej výplaty už od veku 18 rokov zabehnutým štandardom. Doba sporenia je v tomto prípade výrazne dôležitejší parameter ako čiastka, ktorú si dávaš bokom. Ak to zanedbáš a zobudíš sa až po tridsaťpäťke, strácaš automaticky viac ako polovicu možných výnosov. Pritom stačí málo – začať riešiť svoju budúcnosť teraz.

Prečo je to také dôležité?

Slovensko je jednou z krajín Európskej únie kde obyvateľstvo starne najrýchlejšie. V nadchádzajúci dvadsiatich rokoch sa počet starých ľudí zdvojnásobí. Totiž už dnes, hoci do systému prispieva historicky najväčší počet pracujúcich, štátne inštitúcie nevedia s financiami hospodáriť a naplniť tak potrebu dôchodkového systému.

starnutie_grafObrázok: Graf starnutia obyvateľov Slovenska

Ak nezabezpečíš svoju budúcnosť a budúcnosť vlastnej rodiny, je pravdepodobné, že sa v dôchodkovom veku dostaneš na hranicu chudoby. Štát sa jednoducho nedokáže postarať a pokryť potreby rýchlo narastaúcej vlny dôchodcov.

Riešenie je jednoduché

Čím skôr preber zodpovednosť za seba aj svoju rodinu. Práve si skončil školu a máš iné veci na práci? Žiaden problém. Úplne stačí porozumieť, ako systém funguje a spraviť prvý krok ku kvalitnému životnému štandardu v budúcnosti. V ďalšom článku si ukážeme ako svoj druhý pilier správne nastaviť.

autor: Oliver Korbaš