Amundi Rytmus vs. ETF fondy, kam investovať?

Investovanie ako také sa teší stále väčšej obľube, či už ide o menšie investície s mesačnou výškou vkladu v desiatkach eur, alebo o veľké investície pri ktorých sa mesačný vklad hýbe v stovkách, či tisíckach eur. Investori majú na výber z rôznych fondov, správcovských spoločností, investičných sporení bánk alebo poisťovní, medzi ktorými je častokrát náročné orientovať sa a zistiť, ktoré parametre je pri investovaní nutné sledovať ak chce klient zhodnocovať svoje peniaze čo najefektívnejšie.

Medzi stále veľmi populárne fondy patria fondy Rytmus od spoločnosti Amundi, ktoré distribuuje hlavne UniCredit banka. Pochopenie tohto produktu je pre klienta veľmi jednoduché a aj to je jeden z faktorov, prečo sa tak často predáva. Je nutné podotknúť, že Amundi Rytmus patria medzi aktívne spravované fondy, čo znamená, že o tom, do ktorých spoločností budú fondy investovať, rozhodujú na základe skúseností alebo analýz odborníci. (Opakom toho sú pasívne spravované fondy, kde o tom rozhoduje predvolená stratégia, ktorá kopíruje index reprezentujúci výkonnosť burzy, tj. akékoľvek najúspešnejšie firmy, ktoré sa vyskytnú na danej burze.) Správcovská spoločnosť Amundi klientom okrem investovania do aktívne spravovaných fondov ponúka aj iné investičné príležitosti, napríklad v podobe akcií, dlhopisov, krátkodobých investícií, či indexových a ETF fondov.

Ak ste sa rozhodli investovať svoje peniaze do aktívne spravovaných Amundi fondov je veľmi dôležité vedieť, aké parametre sledovať. Percentuálny výnos je samozrejme dôležitý parameter, no netreba sa nechať zmiasť zdanlivo vysokým číslom. Investovanie do týchto fondov je totiž spojené s rôznymi poplatkami. Jedným z nich je správcovský poplatok. Tento poplatok sa pohybuje na úrovni 1,9%-2,5%. Ak je teda hrubá výkonnosť fondu napríklad 8% a správcovský poplatok nastavený na 2%, čistá výkonnosť fondu pre klienta predstavuje 6%. V praxi tak správcovský poplatok klienta oberie o štvrtinu zisku.

Ďalším dôležitým bodom je daň z výnosu, ktorá predstavuje 19% z nadobudnutej sumy. Predstavme si teda, že ak do fondov Amundi Rytmus navkladáme 36 000€ (100€ investícia mesačne počas 30 rokov) a zhodnotíme ich na 100 000€ (čistá 6% p.a. výkonnosť), z rozdielu týchto súm, čiže 64 000€ musí klient zaplatiť 19% daň z výnosu, čo v tomto prípade predstavuje 12 000€.

Vo všeobecnosti určite platí, že je lepšie investovať do aktívne spravovaných Amundi fondov, ako neinvestovať vôbec, no kvôli vyššie spomenutým poplatkom je zjavné, že zisk z fondov vo finále nemusí kopírovať percentuálny výnos, ktorý bol klientovi prezentovaný na začiatku.

Pasívne fondy na rozdiel od tých aktívnych dlhodobo vykazujú vyššiu výkonnosť. Až 92% pasívne spravovaných lardge cap (zjednodušene fondov, ktoré investujú do veľkých firiem (Apple, Facebook, Amazon…)) je výkonnejších ako tie pasívne spravované, a to na 15 ročnom horizonte. (Zdroj CNBC 3/19).

Ako som už spomenul, pasívne fondy sú riadené za pomoci predvolenej stratégie, ktorá kopíruje index reprezentujúci výkonnosť burzy. Znamená to, že tieto fondy budú vždy investovať do najúspešnejších firiem na burze bez ohľadu na to, ktoré to sú. Ako príklad môže slúžiť Index S&P 500, ktorý kopíruje 500 najúspešnejších firiem na americkej burze (NYSE).

Ďalším z rozdielov medzi aktívnymi a pasívnymi fondmi je nutnosť zaplatiť daň z výnosu. Ak si na investovanie vyberiete pasívne spravované ETF fondy, povinnosť zaplatiť 19% daň z výnosu sa na vás nevzťahuje, pokiaľ uplynie viac ako 1 rok od nákupu daných prostriedkov. Inými slovami, vyššie spomenutých 12 000€ vám ako investorovi zostane.

Absencia povinnosti zaplatiť daň z výnosu je veľké plus vzhľadom na fakt, že u našich českých susedov je situácia so zdanením o niečo zložitejšia. Informácie od kolegu Petra Macinského (https://macinsky.sk/):

„Zdanění ETF fondů je obdobné jako u akcií. Výnos z takové investice se v České Republice daní standardní 15% sazbou. Existují dva případy, kdy investor není při investici daňově zatížen. Prvním případem je splnění tzv. časového testu. Tento případ nastává, pokud investor drží cenné papíry déle než 3 roky – tedy doba mezi pořízením aprodejem cenných papírů je delší než 3 roky.

Pri investovaní do ETF fondov je dôležité dbať na výber správnej spoločnosti, alebo sprostredkovateľa prostredníctvom ktorých investujete vzhľadom na to, že spoločnosti si pri ETF fondoch účtujú poplatky za manažovanie. Pri týchto poplatkoch je dôležité uvedomiť si akú mieru servisu za tento poplatok klient dostane. Niektoré spoločnosti a hlavne banky si účtujú vysoké poplatky za manažovanie no napriek tomu je služba pre klienta v podobe manažovania fondov, administratívnych úkonov, alebo samotnej komunikácie o efektívnom nastavení fondov nedostačujúca.

ETF fondy má klient možnosť spravovať aj sám, bez správcovského poplatku, v tomto prípade ale platí, že približne 60% účtov, ktoré si klienti spravujú sami bez správcovského poplatku a tým pádom pomoci sprostredkovateľa končí v strate. (zdroj etoro.com, xtb.com)

Správcovské poplatky má význam platiť ak sú v prijateľnej miere a klient za to dostáva adekvátne služby.

Investičné stratégie, ktoré sme u nás v spoločnosti pre klientov zostavili majú za cieľ priniesť klientom čo najvyšší výnos pri čo najmenšom riziku. Ide o použitie tzv. Markowitzovej metódy moderného portfólia, ktorá je používaná celosvetovo. Pre optimálny výber bolo potrebné skúmať rôzne triedy aktív (napr. Sap500, Sap400, MSCI Emerging markets, Reits, Gold, Russel2000 atď.), na čo boli potrebné desiatky hodiny práce s excelom. Toto je len časť služieb, kedy klient za správcovský poplatok dostáva efektívnu pridanú hodnotu, ktorá sa odráža aj na zhodnotení jeho financií.

Z dlhodobého hľadiska teda klientom odporúčam investovať do pasívnych ETF fondov, ktoré sú spojené s nižšími správcovskými poplatkami a oslobodené od dane z výnosu. V každom prípade je však dôležité obrátiť sa na dobrého finančného sprostredkovateľa, ktorý klientovi vypracuje investičnú ponuku presne na mieru, odpovie mu na všetky otázky a oboznámi ho so všetkými poplatkami.

autor: Oliver Korbaš