3 výhody spolupráce s finančným poradcom

Záujem o službu finančného sprostredkovateľa za posledné roky narastá. Obzvlášť klienti, ktorí sa v minulosti spoliehali predovšetkým na vlastné skúsenosti, prípadne na vzťahy na pobočke banky, vyhľadávajú stále častejšie odbornú pomoc finančníkov, teda partnerov, na ktorých sa v oblasti peňazí môžu obrátiť. Za posledné roky sa stretávame s väčšinou pozitívnymi recenziami od klientov, čo dokazuje, že kvalita tejto služby sa na trhu zvyšuje.

Faktom je, že sú to finanční sprostredkovatelia, ktorí majú na Slovensku najväčšiu zásluhu na zvyšovaní štandardov finančných služieb. Našou úlohou je v prvom rade ľudí v peniazoch zorientovať. Úlohou dobrého finančníka nie je len predaj produktov ako takých, mal by otvorene hovoriť aj o rizikách a nevýhodách.

Aj táto služba sa časom zlepšuje a pred desiatimi až dvadsiatimi rokmi boli štandardy na kvalitu výrazne odlišné. Využívanie finančných služieb patrí medzi podstatné štandardy zodpovedného života. Nezáujem finančníkov o fungovanie produktov a účasť predovšetkým na školeniach ako produkt predať, nie sa mu rozumieť, vnímame ako problém, no aj toto sa v čase postupne zlepšuje. Ak nerozumiete prečo a za aké produkty platíte a finančný sprostredkovateľ detailne nevysvetlí ich fungovanie, mali by ste zvážiť jeho zmenu.

Ako nájsť dobrého finančného sprostredkovateľa?

Najlepšou reklamou sú v tomto prípade referencie. Je dôležité vytvoriť dlhodobý a dôveryhodný vzťah. V spolupráci s ním si všímajte spoľahlivosť, zodpovednosť, odbornosť, integritu a, samozrejme, aj profesionálny prístup. Správny finančník komunikuje otvorene, nepodnecuje vás, aby ste mu slepo dôverovali. Pri spolupráci je dôvera dôležitá, ale spoliehať sa len na ňu môže vyjsť draho.

 Dávame do pozornosti 3 hlavné výhody spolupráce:

1. Úspora času a energie

Finančník má byť partner, ktorý je vám k dispozícii aj mimo pracovných hodín, tak nie ste viazaní otváracími hodinami, ako to býva na pobočkách bánk. Klientov príležitostne udržiava v dianí zasielaním noviniek, tak klient získava základný prehľad, čo sa na finančnom trhu deje a zároveň impulz zamyslieť sa, či nepotrebuje prehodnotiť už poskytnutú finančnú službu (navýšiť alebo vybrať sporenie, uplatniť si poistné plnenie alebo prehodnotiť poistenie, znížiť úrok na hypotéke ap.). V prípade, že žiadate o hypotéku, chcete sa poistiť alebo napríklad investovať, je výber finančných produktov pripravený prakticky okamžite. Pobočky finančných inštitúcií obiehať nemusíte, to vám ušetrí veľa času. Finančný sprostredkovateľ má prehľad o finančných produktoch na celom trhu, nie iba jednej banky alebo poisťovne a pomôže vám vybrať takú možnosť, ktorá bude pre vás najefektívnejšia.

2. Úspora peňazí

Úlohou finančného sprostredkovateľa je predovšetkým chrániť peniaze klienta, to život zjednodušuje. Z hľadiska ceny hypotéky je našou úlohou vybaviť vám najvýhodnejší úver. Zastúpime vás v komunikácii s bankou a vieme, ako požiadať bankára o výhodnejšie podmienky. Počas trvania hypotéky dávame do pozornosti, kedy je potrebné žiadať banku o zníženie úroku.

Pri poistení vám ukážeme, ako si porovnať ceny poisťovní a ako nakombinovať poistenie, aby vyšlo najefektívnejšie. Upozorníme vás, aby ste nekupovali poistenie k hypotéke priamo v banke. Pri poistnej udalosti môžete využiť právne oddelenie, ktoré poskytne pomoc v prípade, keby poisťovňa odmietala vyplatiť peniaze.

Pri investíciách hľadáme produkty so spoľahlivejšími výnosmi, nižšími poplatkami a väčšou bezpečnosťou.  Sprostredkovateľ, ktorý je profesionálny, vás informuje o poplatkoch pri vstupe aj počas trvania investovania, neposkytne vám iba tzv. finančný plán, ktorému nerozumiete.

Odporúčame si preveriť finančného sprostredkovateľa, s ktorým spolupracujete, opýtajte sa, s ktorými bankami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami komunikuje.

3. Sprostredkovateľa platia finančné inštitúcie, nie priamo klienti

Klienta služba priamo peniaze nestojí. Ide o Win-Win-Win situáciu. Klient ušetril čas, energiu a peniaze, finančná inštitúcia nemusela platiť pobočkové miesto a pobočkového pracovníka. Dostala hotového klienta. Z tejto úspory vyplatila finančníka.

Finančný trh sa bude čoraz viac prikláňať k spolupráci klient – finančný sprostredkovateľ, nakoniec to dokazuje správanie zákazníkov v západných krajinách. Predovšetkým investičné spoločnosti, poisťovne a mnohí klienti tejto Win-Win-Win situácii rozumejú. Výsledkom sú vyššie štandardy finančnej služby, spokojnejší klienti, lepšie finančné produkty a zvýšenie finančnej gramotnosti. Čím rýchlejší túto mentalitu prijmú banky a ďalší klienti, tým skôr sa môžeme tešiť na jednoduchší život aj vďaka lepším finančným službám.

autor: Oliver Korbaš