Prečo by sme mali riešiť poistenie, keď sme ešte mladí a bez záväzkov?

Pred dvoma rokmi som sa stretol s klientom, ktorý v tom čase s manželkou kupoval byt a obrátil sa na mňa kvôli riešeniu hypotéky. Finančné portfólio vždy riešime komplexne, preto sme klientovi nastavovali aj sporenie a spoločne sme si prešli aj návrh rizikového životného poistenia, ktoré by ho krylo v prípade úrazu, alebo choroby vzhľadom na to, že má klient záväzok vo forme hypotéky je preňho toto poistenie kľúčový produkt. Klient sa však nakoniec rozhodol, že poistenie realizovať nechce, tento produkt sa mu zdal zbytočný a trval na tom, že ho nepotrebuje.

Ak chceme zistiť, či je životné poistenie potrebné stačí, ak si položíme niekoľko otázok, ktoré nie sú príjemné, no ak chceme k životu a svojim blízkym pristupovať zodpovedne, mali by sme na ne poznať odpovede.

Otázky, ktoré by si mal položiť 30-ročný muž, ktorý je otcom a živiteľom rodiny, je zamestnaný a má hypotéku vo výške 50 000€

 • V prípade, že zomriem, bude moja manželka môcť vyplatiť hypotéku?
 • Zvládne moja rodina dlhy?
 • Zvládne manželka starostlivosť o domácnosť a deti a splácanie hypotéky zo svojho príjmu?
 • Viem si ja, alebo moja manželka predstaviť opustiť náš aktuálny domov?
 • Ak by som zostal invalidom, viem platiť účty a hypotéku, udržať si aktuálny životný štandard aj napriek tomu, že nebudem môcť chodiť do práce?
 • Viem si predstaviť, že by ma v prípade, že by som bol invalid živila manželka?
 • Viem aké sú náklady na liečbu ťažkého ochorenia (nap. rakoviny) a z čoho by som ich hradil?
 • Ako mám zabezpečený príjem v prípade, že by sa mi stala vážna nehoda, zostal by som dlhodobo PN, alebo mal vážny úraz s trvalými následkami?

Otázky pre mladého človeka, ktorý zatiaľ nemá záväzky a býva v podnájme

 • Ak by sa mi dnes stal vážny úraz, mal by som autonehodu, alebo vážne ochorel, kto by zaplatil za moju liečbu?
 • Kto bude platiť moje výdavky (nájom, jedlo, účty) ak by som od zajtra nemohol kvôli úrazu, alebo chorobe nastúpiť do zamestnania?
 • Bude moje výdavky platiť moja rodina?
 • Ak by som zostal na invalidnom dôchodku, dokážem vyžiť z 292,32€? (priemerná výška invalidného dôchodku na Slovensku k 31.8.2021)

3 dôvody prečo by sme mali začať riešiť poistenie čím skôr, aj keď sme mladí a bez záväzkov

 • Výška mesačného poplatku za poistenie je nižšia v mladom veku. Ak riešime poistenie už v dvadsiatom roku života, výška mesačného poplatku je o 20€ menej, ako keby sme ho riešili ako 35-ročný.
 • S pribúdajúcim vekom poisťovňa vyhodnocuje klientov ako rizikovejších.
 • Ak v budúcnosti vážne ochoriete, alebo budete mať úraz, môže sa stať, že vás žiadna z poisťovní nebude chcieť prijať a stanete sa tak nepoistiteľným.


Príklady poistenia klientov z praxe

Príklady poistenia našich klientov z praxe

Muž, 30 rokov, otec, živiteľ rodiny, zamestnaný, hypotéka 50 000 eur
– komplexné poistenie (smrť, invalidita, trvalé následky úrazu, denné odškodné za liečenie úrazu, hospitalizácia, kritické ochorenia, péenka) – mesačná platba 39 – 65 eur podľa poisťovne

Tabuľka č. 1: Ponuky poistenia 30-ročného muža v jednotlivých poisťovniach

25-ročný človek, bezdetný, pracujúci, býva v podnájme, alebo u rodičov
– komplexné poistenie (smrť, invalidita, trvalé následky úrazu, denné odškodné za liečenie úrazu, hospitalizácia, kritické ochorenia, péenka) – mesačná platba 22 – 49 eur mesačne podľa poisťovne

Tabuľka č. 2: Ponuky poistenia 25-ročného človeka v jednotlivých poisťovniach

Tento týždeň som sa stretol s pánom Klientom, ktorý sa spomína v úvode tohto článku. Stretnutie inicioval on, pretože sa chcel porozprávať na tému životného poistenia. V blízkej rodine sa stala nie milá udalosť, a tak sa ho začala týkať táto téma viac. Keď som mu opätovne položil vyššie spomenuté otázky, bol rozhodnutý, že musíme nájsť na ne riešenie.

Dnes má už pán Klient doma návrh zmluvy rizikového poistenia. Zmluvy, ktorá mu nezabezpečí zdravie, no zabezpečí mu pocit istoty, že nech sa stane čokoľvek, nebude musieť myslieť pri tom na to, kto zaplatí liečbu alebo kto sa postará o jeho rodinu, keď tu on nebude.

Nedávno som sa stretol s klientom, ktorého som spomínal v úvode tohto článku. Stretnutie bolo iniciované z jeho strany, chcel opätovne otvoriť tému životného poistenia kvôli tomu, že sa v jeho blízkom okolí stala nešťastná udalosť, kvôli ktorej sa ho táto téma začala viac dotýkať. Keď som tomuto klientovi znova položil vyššie spomenuté otázky, bez váhania sa rozhodol, že je nutné nájsť na ne riešenie.

Aktuálne má klient návrh zmluvy rizikového poistenia, ktorá mu síce negarantuje zdravie, ale zabezpečí mu pocit istoty, že ak sa stane niečo nepredvídateľné, nebude musieť riešiť, kto a ako zaplatí jeho liečbu, prípadne kto sa postará o jeho rodinu ak to nebude môcť urobiť on sám.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, flaticon, UNIQA, Generali, NN, Youplus
Zdroj obrázka: vlastné spracovanie
Zdroj titulného obrázka: freepik.com