Samuel Stúpal

finančný sprostredkovateľ, poradca

Samuel Stúpal

Finančné sprostredkovanie vnímam ako komplexnú službu, nakoľko jednotlivé oblasti, ktoré s klientmi riešim na seba nadväzujú. Kľúčom v tejto profesii, je pre mňa kvalitný dlhodobý vzťah a práve preto ku klientom pristupujem pravdivo, transparentne, odborne a najmä ľudsky. Kladiem veľký dôraz na kvalitu poskytovanej služby a pristupujem ku klientom tak, akoby som nastavoval finančné produkty pre seba. Našou víziou je vrátiť dôveru a rešpekt poslaniu finančného sprostredkovateľa.

Office: Jiráskova 23, 940 02,
Nové Zámky
Office Bratislava: Double Tree by Hilton, Trnavská cesta 27/B