Augustín Mušuta

finančný sprostredkovateľ, poradca

Augustín Mušuta

Mojou víziou pri poskytovaní služby finančného sprostredkovania je v prvom rade poskytovať ľuďom kvalitnú službu založenú na číslach a faktoch. Preto považujem ako kľúčové sa neustále v tejto oblasti vzdelávať. Spoluprácou so mnou získate odborný pohľad na každú z oblasti financií, porovnanie viacerých riešení z ktorých vyberieme pre vašu situáciu to najlepšie.

Office Poprad: INTES, Námestie sv. Egídia 41/95