Anna Manafov

finančný sprostredkovateľ, poradca

Anna Manafov

Prácu vo financiách vnímam ako zodpovednosť dosiahnuť s klientmi ich stanovené finančné ciele. Porozumenie, transparentnosť a flexibilita sú základné piliere mojej práce. Ozdravenie finančných produktov, tvorba finančnej rezervy, ako aj výber správnej investičnej stratégie, majú reálny vplyv na životy a spokojnosť klientov. Preto pristupujem v tejto práci s rešpektom k individuálnej situácii klienta.

Office Bratislava: Double Tree by Hilton, Trnavská cesta 27/B