OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Údaje prosím vypĺňajte s diakritikou nakoľko budú použité priamo do zmluvy.
Vyplňte meno a priezvisko tak, ako ho máte uvedené v občianskom preukaze.
Zadajte rodné číslo bez lomítka.
Zadajte koniec platnosti občianskeho preukazu
Vyplňte miesto narodenia, ktoré máte uvedené v občianskom preukaze.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Zadajte IBAN vášho účtu - 24 znakov
Vyberte zdroj vášho príjmu.
Zadajte telefónne číslo vo formáte 09XX XXX XXX alebo vo formáte +421 XXX XXX XXX
Zadajte váš aktuálny email

OSOBNÉ ÚDAJE DIEŤAŤA

Údaje prosím vypĺňajte s diakritikou nakoľko budú použité priamo do zmluvy.
Vyplňte meno a priezvisko dieťaťa
Zadajte rodné číslo dieťaťa bez lomítka
Vyplňte miesto narodenia dieťaťa
Click or drag a file to this area to upload.

OPRÁVNENÉ OSOBY

Vyberte celkový počet oprávnených osôb, ktorým má byť vyplatená poistná suma v prípade smrti.
Vyplňte meno a priezvisko oprávnenej osoby, ktorej by bolo vyplatené poistné plnenie v prípade vašej smrti.
Vyplňte meno a priezvisko oprávnenej osoby, ktorej by bolo vyplatené poistné plnenie v prípade vašej smrti.
Vyplňte podiel plnenia, ktorý chcete nastaviť 1. oprávnenej osobe.

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ZDRAVOTNÉHO STAVU DIEŤAŤA

Vypíšte športy, ktoré vykonáva pravidelne a úroveň, na ktorej šport vykonáva.
Zadajte meno všeobecného lekára dieťaťa
Zadajte telefónne číslo vo formáte 09XX XXX XXX alebo vo formáte +421 XXX XXX XXX
Odpovedzte či je dieťa pravák alebo ľavák. U úplne malých detí nechajte predvolenú odpoveď "pravák", keďže to zatiaľ nie je možné posúdiť.
Vypíšte všetky čisla otázok zdravotného dotazníka poisťovne, na ktoré ste odpovedali pri dieťaťi "ÁNO". Ku každej z týchto otáazok vypíšte aj konkrétnu diagnózu, rok diagnostikovania. Taktiež uveďte, či je daná choroba/úraz vyliečená prípadne názov lieku, ktorý dieťa pravidelne s touto diagnózou užíva.